Svar om övervakat test

Varför testar Mensa Sverige inte personer under 18 år?
Enligt de testetiska regler som Mensa Sverige följer krävs mer omfattande rutiner vid testning av minderåriga än vid testning av vuxna och därför kan våra ideellt arbetande testledare bara testa personer över 18 år. För barn mellan 14 – 17 anordnar vi speciella testtillfällen några gånger per år, där en utbildad psykolog hanterar testningen för Mensa Sveriges räkning.

Vad går testavgiften till?
Eftersom Mensa är en ideell förening där alla styrelseledamöter och funktionärer jobbar oavlönat drivs föreningen utan vinstintresse. Merparten av testavgiften går till direkta kostnader som uppstår i samband med testning. Det handlar bland annat om hyra för testlokaler, psykologens avgifter för rättning, transaktionsavgifter för kortbetalning, licensavgifter till testförlaget, porto, etc. Den återstående delen av testavgiften avser att täcka indirekta kostnader som exempelvis utbildning av nya testledare, inköp av testmaterial, utveckling av provtester och liknande.

Vilken är den maximala IQ man kan erhålla på det övervakade testet?
Om man endast har några enstaka fel, eller alla rätt, uppnår man IQ-resultatet ”135 eller mer”. Det motsvarar 99:e percentilen, vilket betyder att endast 1 % av befolkningen uppnår det resultatet.

Finns det olika IQ-skalor?
Idag används i princip enbart en skala för att rapportera IQ, nämligen den standardiserade IQ-skalan. Men tidigare har andra skalor varit i bruk. Skillnaden mellan skalorna är ungefär som den mellan temperaturskalorna Fahrenheit och Celsius. Något som däremot alltid är konstant över IQ-skalorna är percentiler; alltså andelen av befolkningen som presterade lägre än testtagaren.

Vad gör jag om jag inte har fått mitt testresultat?
Försäkra dig först och främst om att den utlovade svarstiden verkligen har passerat. Under normala omständigheter är svarstiden cirka en månad, vilket i praktiken innebär 3-5 veckor. Vid särskilda helger och semestertider (jul, nyår, etc.) kan svarstiden vara någon vecka längre. Har du inte fått svaret efter 6 veckor bör du skicka en efterlysning till testadmin. Inkludera dina personuppgifter.

Vilka typer av frågor förekommer i det övervakade testet?
Testet består av grafiska progressiva matriser. Se gärna vårt provtest för att bilda dig en uppfattning av hur det övervakade testet ser ut.

Hur betalar jag testavgiften om jag inte har Visa eller MasterCard?
Tyvärr är det endast möjligt att betala med kort i nuläget, men en lösning kan vara att be någon du känner om hjälp.

Varför måste det vara en psykolog som rättar testet?
För att ett medlemskap i Mensa skall vara kvalitetssäkrat skall testet hållas på ett visst sätt och rättas av en utomstående person med fackkompetens och erfarenhet inom området. I större delen av världen är det enbart legitimerade psykologer eller personer med en speciell testspecifik utbildning som har rätten att göra detta. En legitimerad psykolog utsedd av Mensa Sverige och Mensa International är anlitad särskilt för detta. För närvarande är det Sara Henrysson Eidvall.

Får man skriva det övervakade testet flera gånger?
Sedan våren 2006 använder Mensa Sverige två likvärdiga begåvningstester: FRT form A och FRT form B. Dessa tester får skrivas en (1) gång vardera. Vid ordinarie test används Form A, och vid omtest används Form B. Antalet skrivförsök på FRT påverkas inte av att man skrivit andra tester i Mensa Sveriges regi innan våren 2006, som exempelvis Ravens APM.

Kan man träna upp sin förmåga att lösa IQ-tester?
Ja, man kan träna upp förmågan att lösa IQ-tester, men bara marginellt. Att träna kan alltså löna sig, men det betyder inte att alla kan bli så bra att de får en IQ på 131 eller mer. Man vet från olika studier att vissa individer förbättrar sin prestation mellan första och andra testningen, men knappast mer. Det handlar inte om att man blivit mer begåvad utan att man vänjer sig något vid testsituationen och kan fokusera mer på själva uppgifterna och mindre på testsituationen.

Jag har fått veta att min IQ är 135 eller högre. Hur kan jag ta reda på min exakta nivå?
Att mäta IQ i detta ytterläge är i det närmaste omöjligt. Det finns vissa tester som du kan skriva hos en psykolog som mäter lite högre än 135, men felmarginalen är tyvärr väldigt stor på dessa nivåer.

Jag har skrivit ett IQ-test i ett annat sammanhang. Kan jag tillgodoräkna det resultatet?
Ja, det kan du eventuellt göra. En grundförutsättning är att du genomfört ett övervakat standardiserat intelligenstest, till exempel WAIS, och kan visa ett intyg från en psykolog över resultatet. Resultat på testet uttryckt i percentil (minimum 98e) eller IQ (minimum 131) i förhållande till normalpopulation. (Resultat på deltest, till exempel i WAIS eller WIASC godkänns inte utan det ska vara resultatet för hela testet, det så kallade HelhetsIK, HIK eller GAI.)
Mensas testpsykolog avgör från fall till fall om tillgodoräknande. (Notera att högskoleprovet inte är ett intelligenstest). Anmäl dig via den här länken: https://forening.foreningshuset.se/mensa/blimedlem

Hur hanteras testresultatet?
Vi hanterar testresultatet strikt konfidentiellt och det hanteras i snävast möjliga krets inom föreningen. Det är bara du själv som avgör om du vill låta din omgivning veta hur det gick.

Ger det övervakade testet en fullständig redovisning av min begåvningsprofil?
Nej. Testet mäter endast generell intelligens, vilket räcker för att avgöra om du kan bli medlem eller inte. Vill du ha en mer utförlig bedömning av din begåvningsprofil, med exempelvis din verbala, spatiala och numeriska förmåga, ska du vända dig till en legitimerad psykolog som kan testa dig.

Är det övervakade testet tidsbegränsat?
Ja, det övervakade testet är tidsbegränsat enligt gällande norm för att se till de högre percentilnivåerna. Testtillfället i sig tar, introduktion etc inkluderat, ca 1 timme.

Brukar de som skriver det övervakade testet bli godkända?
Det går varken att bli godkänd eller underkänd på ett intelligenstest. Däremot är det ungefär hälften av de som skriver det övervakade testet i Mensa Sveriges regi som erhåller ett resultat som kvalificerar för medlemskap.

Kostar det något att vara medlem i Mensa?
Ja, Mensa är en förening och medlemskap kostar för närvarande 345 kr per år.

Vem kan svara på fler frågor om det övervakade testet?
Det kan testsamordnare.