Integritetspolicy

Kakor (Cookies)

Mensa Sveriges webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att hemsidan använder cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
  • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

På Mensa Sveriges webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionscookies används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Personuppgifter (PUL) hos Mensa Sverige

Förening behandlar uppgifter i den mån det krävs för att bedriva verksamheten. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Mensa Sverige behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett referensnummer i ett supportärende kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Dina rättigheter

Mensa Sverige är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som görs i Mensa Sveriges verksamhet. Personuppgifter hos Mensa Sverige behandlas för olika ändamål beroende på inom vilken verksamhetsgren behandlingen görs.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter rörande dig som Mensa Sverige behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran undertecknad i pappersform till Mensa Sveriges postadress som du hittar under kontakta oss.

Du kan alltid vända dig till support@mensa.se om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Integrerade inloggningar

Det är möjligt för användare att koppla sitt konto till t.ex. Facebook (Fler kopplade sociala nätverk tillkommer efterhand) och andra sociala plattformar. Denna koppling görs för att underlätta diskussionsklimatet på dessa sidor. Därför godkänner medlemmar att uppslag görs av administratörer för grupper i dessa sociala nätverk. I samband med ansökan om medlemskap i dessa diskussionsgrupper.

Användaren kan efter att en koppling skett stänga av möjligheten till uppslag genom att via sin kontrollpanel ta bort associationen med eventuella konton i sociala nätverk.

Mensa Sverige, Virkesvägen, Stockholm , Stockholms län, 120 30