Skriv Mensas provtest och få svar direkt

Provtestet består av 24 uppgifter och tidsbegränsningen är satt till 10 minuter.

Börja med att studera exempeluppgifterna mycket noga.

I varje uppgift ges 3 x 3 figurer där den sista figuren är borttagen. Din uppgift är att, utifrån de mönster som framträder i uppgiften, fastställa vilken figur som saknas.

© Mensa Sverige

Notera att resultatet kan vara missvisande om testet utförs mer än en gång. Se därför till att du har möjlighet att prestera ditt yttersta innan du påbörjar testet. 

Efter genomfört test får du veta din uppskattade IQ, samt var ditt resultat placerar dig i förhållande till generella befolkningen. Resultatet är representativt endast för personer över 18 år, om du är yngre än 18 blir resultatet missvisande.

Om du är under 18 och tror att du kan vara särskilt begåvad kan vi erbjuda stöd genom GCP – Gifted Children Program, tveka inte att ta kontakt med oss!

Provtestet som finns på Mensa Sveriges hemsida får inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavare. För mer information, kontakta oss.

Här gör du provtestet.

Försöker ladda testet...

Frågor och svar om Mensas provtest

Är provtestet lättare än det övervakade testet?
Nej. Provtestet är utformat med avsikten att det ska vara lika svårt att erhålla motsvarande IQ på det övervakade testet. Dock bör man tänka på att det övervakade testet mäter lite högre upp på IQ-skalan än provtestet.

Hur stora är likheterna mellan provtestet och det övervakade testet?
Provtestets grafiska utformning är i princip identisk med det övervakade testet, och resultatet på provtestet ger vanligtvis en god fingervisning om hur man kan tänkas prestera på det övervakade testet. Dock bör man vara medveten om att resultatet på provtestet inte är någon garanti för att man kan, eller inte kan, bli medlem i Mensa.

Varför mäter provtestet inte IQ över 126?
Alla IQ-tester har en liten felmarginal. Detta beror bland annat på slumpens inverkan. Uttryckt i IQ kan man säga att standardfelet rör sig om ca +/- 5 poäng. För att undvika att provtestet exkluderar många potentiella medlemmar på grund av felmarginalen har vi valt att sätta den maximala poängen på provtestet till 126.

Vem kan svara på fler frågor om ert provtest?
Det kan kontakta Mensa Sveriges testsamordnare.