Det här får du som medlem i Mensa Sverige

Medlemssidorna – inloggning

Du som är medlem i Mensa Sverige  loggar in här till medlemssidorna.

Legatus Mensae

Legatus Mensae är Mensa Sveriges medlemstidning, och den utkommer med sex nummer om året.

Nr                 Artikelstopp                     Planerad utgivning              Tema
2023-6         2023-11-02                        2023-12-04 – V49                   Avslut
2024-1         2023-11-23                        2024 – V1                               Spel
2024-2         2024-02-22                        2024 – V13                             Mognad

Vill du läsa äldre nummer kan du som är medlem ladda ner Legatus Mensae från vårt arkiv.

Kontakta redaktionen: redaktion@mensa.se

Medlemssidorna – inloggning

Du som är medlem i Mensa Sverige  loggar in här till medlemssidorna.

Legatus Mensae

Legatus Mensae är Mensa Sveriges medlemstidning, och den utkommer med sex nummer om året.

  • Nr 2023-2 Tema Brott och straff,  planerad utgivning v 14, artikelstopp 23-03-02
  • Nr 2023-3 Tema Skvaller, planerad utgivning v 22, artikelstopp 23-04-27
  • Nr 2023-4 Tema Missförstånd, planerad utgivning v 31, artikelstopp 23-06-29
  • Nr 2023-5 Tema Rädsla, planerad utgivning v 39, artikelstopp 23-08-24
  • Nr 2023-4 Tema Avslut, planerad utgivning v 49, artikelstopp 23-11-02

Vill du läsa äldre nummer kan du som är medlem ladda ner Legatus Mensae från vårt arkiv.

Kontakta redaktionen: redaktion@mensa.se

Support

När du kontaktar supporten, skicka med ditt medlemsnummer eller personnummer. Även om du har ett unikt namn så vill vi vara säkra på att vi hjälper rätt medlem.

Du har möjlighet att själv redigera dina kontaktuppgifter i registret. Du loggar in på https://forening.foreningshuset.se/mensa/loggain och kan där både ändra uppgifter och se betalda och obetalda avier utan att behöva kontakta supporten.

Avier för medlemsavgiften skickas sedan april 2020 ut via e-post. Om du saknar en avi, kontakta supporten så skickar vi ut en ny till dig.

Vi kan skapa mejlalias på mensa.se åt dig! Skicka med vilket alias du önskar, samt ett i reserv, ifall ditt förstahandsval skulle vara upptaget. Då kan vi hjälpa dig snabbare.

Och som alltid, du når oss på support@mensa.se.

Stöd till forskning

Ett av Mensas tre mål i stadgarna handlar om att uppmuntra forskning rörande intelligensens natur, karakteristika och användning. År 1971 bildades stiftelsen ”Mensa Education & Research Foundation” i USA ägnad åt att eftersträva en ökad kunskap om och beskrivning av intelligens. Stiftelsen arbetar genom stipendier, utbildning och att dela ut priser till forskare. Ungefär $60.000 delas ut årligen via stipendieprogrammet.Stiftelsen publicerar också en tidning – Mensa Research Journal (MRJ) – som även den som inte är medlem i Mensa kan prenumerera på.

Stiftelsen Mensa Foundation stödjer bland annat podcast-serien “Conversations with Mensa” och projekt för särskilt begåvade barn, som till exemel den populära hemsidan Mensa For Kids.

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen skall främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karaktäristika och användning, så att denna kan komma mänskligheten till godo.
Forskningen kan röra såväl medicinska som psykologiska aspekter av intelligens och människors hjärnor.

Medlemsförmåner

Som Medlem i Mensa Sverige är du en del av Mensa International, den förening som alla länders Mensa-föreningar tillhör. Du blir också automatiskt medlem i en lokalförening, eller ett så kallat LMA-område.

Ett världsomspännande nätverk

Mensa är världens största intellektuella nätverk, med hundratusentals medlemmar över hela jorden. Som medlem blir du en del av detta nätverk med möjlighet att knyta nya sociala och professionella kontakter.

Sociala evenemang

Mensa ordnar regelbundet sociala evenemang på lokal, nationell och internationell nivå.

Specialintressen

Inom Mensa finns särskilda intressegrupper (SIG-ar), där medlemmar umgås kring enskilda frågor, ämnen eller aktiviteter.

Global gästfrihet

Mensa har ett internationellt serviceprogram för medlemmar på resande fot som kallas SIGHT. Du erbjuds restips, guidning och boende hos andra medlemmar över hela världen.

Personlig utveckling

Mensa ordnar seminarium och föreläsningar samt publicerar en medlemstidning med reportage och artiklar. Du har också möjlighet att engagera dig i Mensa på lokal, nationell eller internationell nivå.

Förmåner

Som medlem i Mensa erbjuds du medlemsrabatter och förmåner hos utvalda företag. Mer information får du när du loggat in på hemsidan eller i medlemstidningen hem i brevlådan.

Social samvaro

Det hålls en årlig träff för funktionärer inom Mensa Sverige.

Mensa Sverige är framförallt en social förening. Vi finns till för våra medlemmar och det är våra medlemmar som bygger upp vår fina förening till vad den är. Runt om i landet anordnas aktiviteter av olika slag, bara fantasi och intresse sätter gränsen för vad man kan göra inom vår förening! Det vanligaste är fikaträffar, spelträffar, pubkvällar eller middagar. Gemensamt för dem alla är att när medlemmar träffas brukar taket vara väldigt högt och konversationerna flöda rikligt och fritt.

I vår kalender finns alla kommande träffar (inloggade medlemmar ser mer detaljer om träffarna).

För våra medlemmar i Mensa Sverige finns mängder av aktiviteter och mötespunkter online. Du som är medlem hittar instruktioner för att gå med i Facebookgrupperna, efter att ha loggat in på forumet här på hemsidan.

Du kan följa Mensa Sverige på Facebook, X (fd Twitter), Instagram, Youtube och LinkedIn.