Mensa Sveriges styrelse

För att komma i kontakt med hela styrelsen för Mensa Sverige, skicka e-post till board_sweden@mensa.se.

Ordförande Erik Günther
E-post: ordforande@mensa.se

Vice ordförande Vendela Normark Granetoft
E-post: viceordforande@mensa.se

Kassör Torgny Handreck
E-post: kassor@mensa.se

Sekreterare Agnes Hedberg
E-post: sekreterare@mensa.se

Aktivitetsansvarig Anna Bogmer
E-post: aktivitetsansvarig@mensa.se

Medlemsansvarig Oscar Björnfot
E-post: medlemsansvarig@mensa.se

Testansvarig Victoria Hasselquist
E-post: testansvarig@mensa.se

Suppleant 1 Monica Frank
E-post: suppleant1@mensa.se

Suppleant 2 Bengt Wendel
E-post: suppleant2@mensa.se