Lokalområden inom Mensa Sverige

I Mensa Sverige bedrivs verksamheten både på riksnivå och lokalt. Förutom riksföreningen Mensa Sverige finns ett antal lokalföreningar och i de områden som inte har lokalföreningar finns en lokalt medlemsansvarig, LMA, som samordnar aktiviteter och träffar för medlemmarna.

Lokalföreningarna har en egen styrelse och egen ekonomi. Du ansluts automatiskt till lokalföreningen i ditt område om det finns en sådan.

Lokalföreningar inom Mensa Sverige

Mensa Nord ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 89xxx-98xxx.
Kontakt: ordforande.nord@mensa.se

Mensa Stockholm ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 1xxxx.
Kontakt: ordforande.stockholm@mensa.se

Mensa Uppsala, med centrum i Uppsala, ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 74xxx-76xxx.
Kontakt: ordforande.uppsala@mensa.se

Mensa Öst, med centrum i Linköping, ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 58xxx-62xxx.
Kontakt: ordforande.ost@mensa.se

Mensa Väst, med centrum i Göteborg, ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 40xxx-51xxx.
Kontakt: ordforande.vast@mensa.se

Mensa Jönköping ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 52xxx-57xxx.
Kontakt: ordforande.jonkoping@mensa.se

Mensa Linné ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 33xxx-39xxx.
Kontakt: ordforande.linne@mensa.se

Mensa Syd ansvarar för upptagningsområdet med postnummer 20xxx-32xxx.
Kontakt: ordforande.syd@mensa.se

LMA-områden

LMA Dalarna täcker in postnummerområdena 77xxx-79xxx.
Kontakt: lma.dalarna@mensa.se

LMA Gävleborg täcker in postnummerområdena 80xxx-82xxx.
Kontakt: lma.gavleborg@mensa.se

LMA Mittsverige täcker in postnummerområdena 83xxx-88xxx vilket motsvarar landskapen Jämtland, Härjedalen, Ångermanland (utom Örnsköldsviks kommun) och Medelpad.
Kontakt: lma.mittsverige@mensa.se

LMA Mälardalen täcker in postnummerområdena 63xxx-64xxx och 72xxx-73xxx.
Kontakt: lma.malardalen@mensa.se

LMA Värmland täcker in postnummerområdena 65xxx-68xxx.
Kontakt: lma.varmland@mensa.se

LMA Örebro består av postnummerområdena 69xxx-71xxx vilket i stora drag motsvaras av Örebro län .
Kontakt: lma.orebro@mensa.se