Detta är GCP – Gifted Children Program

GCP Sverige består av ett antal engagerade, ideellt arbetande informatörer under ledning av Mensa Sveriges GCP-ansvarige Timmy Burchard och vice GCP-ansvariga Jenny Revali och Björn Ericsson. Alla informatörer är medlemmar i Mensa samt har genomgått GCP:s informatörsutbildning.

Mensa Sverige och GCP arbetar för att öka förståelsen i samhället för särskild begåvning och hur det kan yttra sig, detta för att ge särskilt begåvade barn förutsättningar för att kunna blomma ut som både intelligenta och harmoniska individer istället för att riskera att hamna utanför både socialt och kunskapsmässigt.

Vi samarbetar även med andra länders GCP-organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter.

 

GCP:s mål

Målet med GCP är att alla föräldrar och pedagoger utvecklar en självklar förståelse för särskilt begåvade personers förutsättningar och behov, samt att alla vuxna på ett inspirerande sätt kan bemöta särskilt begåvade barn och unga så att de kan utvecklas så mycket som möjligt.

Många barn och unga som idag ibland kanske betraktas som besvärliga med sina ofta märkliga frågor, förmågor och udda beteende ska bli sedda och respekterade och därmed på ett bättre sätt komma till sin rätt, såväl i och utanför skolan. Detta till glädje för både sig själva, sina klasskamrater, föräldrar och lärare men också för samhället som helhet.

GCP:s verksamhet

Föreläsningar
GCP:s kärnverksamhet är att informera om särskilt begåvade barn, oftast i form av gratis föreläsningar. De flesta föreläsningarna hålls hos skolor som bjudit in informatörer till en studiedag eller liknande, men det förekommer även föreläsningar i andra sammanhang eller som evenemang öppna för alla.

Föreläsningen tar omkring en timme och är gratis (förutom i förekommande fall reseersättning). Vi ser också helst att det finns tid för frågor och diskussion, samt bensträckare, så räkna med 1,5 – 2h. GCP finns över hela landet, men på vissa håll kan det ta längre tid innan vi har tid att besöka er. Är du intresserad eller vill boka en föreläsning kan du kontakta GCP-ansvarig.

GCP hjälper även gärna till med att samla andra till träffar, svara på frågor om särskild begåvning eller, om det är möjligt, förmedla kontakter till andra som kan svara på frågor, bli mentorer till särskilt begåvade barn eller liknande.

Här kan du läsa mer om särskild begåvning.

Nätverk
GCP består även av nätverk för särskilt begåvade barn och deras föräldrar. I de nätverken träffas vi, umgås och utbyter erfarenheter. Det kan vara alltifrån studiebesök, after work för föräldrar till tonårsträffar och en hel del däremellan. Dessa aktiviteter är styrda i mån av engagemang från individer, så förekomsten kan variera över tid, speciellt nu under rådande pandemi.

Om du är förälder till ett eller flera särskilt begåvade barn och vill ha kontakt, engagera dig eller vara med och bilda ett nätverk på din hemort, kontakta GCP-ansvarig.

Aktiviteter
GCP-nätverken för föräldrar och barn har bland annat ordnat fikaträffar, studiebesök på allt från museum till högteknologiska företag, tonårsträffar, after work för föräldrar, föräldraluncher osv. Dessa aktiviteter styrs på eget initiativ av antingen föräldrar eller GCP-informatörer.