75-årsjubilerande Mensa firar Intelligensens dag 1 oktober

Intelligensens dag firas i flera länder den 1 oktober varje år. Dagen ska lyfta fram intelligens och den tankediversitet som intelligens tillför vårt samhälle.

Intelligensens dag firas med anledning av att Mensa grundades 1 oktober 1946 i England. Föreningen firar sålunda 75 år i år. Mensa är en politiskt och religiöst obunden ideell rundabordsförening som finns i fler än 100 länder.

Läs mer om 75-årsjubilerande Mensa >

Mensa Sverige blir partner till H22

Mensa Sverige blir partner till H22
— The making of a smarter city.

H22 är en stor satsning i Helsingborg med syfte att utveckla morgondagens lösningar för en smartare och mer hållbar stad.

Läs mer på H22:s hemsida >

Varning för bluffmakare!

Vi har uppmärksammats på att det finns en sida som kallar sig mensaiqtest.net som tar betalt för att genomföra “IQ-test” utan något värde och legitimitet. De har absolut inget samröre med Mensa.

Om du är intresserad av att testa din intelligens finns ett provtest här på vår hemsida eller möjlighet att anmäla sig till ett övervakat test som rättas av legitimerad psykolog.

Sök tillfälle och gör din anmälan här >

Mensa Sverige har ny ordförande

​Vendela Normark Granetoft tillträdde som ordförande för Mensa Sverige i samband med föreningens årsmöte den 15 maj. Vendela jobbar till vardags som ledare inom säkerhet på ett större telekomföretag och har varit aktiv i föreningen under flera år. Hon har innehaft flera tidigare funktionärsroller inom föreningen, som bland annat chefredaktör för medlemstidningen Legatus Mensae och senast styrelseuppdrag som vice ordförande för föreningen.

Läs mer om Mensa Sveriges nya ordförande >

Ungdomstest

Mensa Sverige håller ett antal testtillfällen för ungdomar 14 – 17 år.

Åldersgränsen för Mensa Sveriges ordinarie inträdestest är 18 år.

Sök testtillfälle och gör din anmälan till ungdomstestning här >

Mensa Sverige instiftar insamlingsstiftelse

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen skall främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karaktäristika och användning, så att denna kan komma mänskligheten till godo.
Forskningen kan röra såväl medicinska som psykologiska aspekter av intelligens och människors hjärnor.

Läs mer om Nordiska Mensastiftelsen här >

Gratis föreläsning om särbegåvning

Mensa Sverige bedriver en verksamhet som heter Gifted Children Program (GCP). Dess kärnverksamheter är att informera om särbegåvade barn och unga. Detta görs bland annat i form av gratis föreläsningar på skolor och förskolor.

Föreläsningen tar omkring en timme, är gratis och vi finns över hela landet.

Är du intresserad eller vill boka en föreläsning kan du kontakta GCP-ansvariga  på
gcp-ansvarig@mensa.se.

Läs mer om GCP:s verksamhet här >